Aanmelding/rondleiding

Wanneer ouders hun kind willen aanmelden op de VSO Alphons Laudy kunnen ze contact opnemen met de directie voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek krijgen ouders uitleg over de school, de manier van werken, het team, de vakken, stage, uitstroom en allerlei andere zaken. Ook krijgen de ouders een rondleiding door de school zodat zij de ‘sfeer kunnen proeven’.

Als ouders kiezen voor de VSO Alphons Laudy volgt de aanmelding en een intakegesprek. Hierbij werken we met een uitgebreid intakeformulier om een zo compleet mogelijk beeld van de leerling te krijgen. Om dezelfde reden worden ook gegevens over het kind van andere scholen en/of instellingen opgevraagd en waar nodig een observatie uitgevoerd. Hiervoor vragen we ouders altijd eerst om toestemming.

Als we voldoende informatie hebben verzameld, wordt de aanmelding besproken in de Commissie van Begeleiding (CvB). In de CvB wordt besproken wat de leerling nodig heeft en besloten of een leerling toegelaten kan worden op onze school. Bij een positief besluit plaatsen we de leerling op een leerroute en in de groep die het best past bij de leerling.

Voor plaatsing op de VSO Alphons Laudy zijn de volgende aspecten van belang:

  • De toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband is aanwezig.
  • De Commissie van Begeleiding is van mening dat onze school de juiste plek is voor de leerling.
  • Er is plaats op de VSO Alphons Laudy.

Als alle aspecten in orde zijn kan de leerling worden aangenomen.